Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Motorvoertuigen Taxaties Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Motorvoertuigen Taxaties Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Motorvoertuigen Taxaties Nederland verstrekt. Motorvoertuigen Taxaties Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MOTORVOERTUIGEN TAXATIES NEDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
Motorvoertuigen Taxaties Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Motorvoertuigen Taxaties Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG MOTORVOERTUIGEN TAXATIES NEDERLAND GEGEVENS BEWAART
Motorvoertuigen Taxaties Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Motorvoertuigen Taxaties Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Motorvoertuigen Taxaties Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Motorvoertuigen Taxaties Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Motorvoertuigen Taxaties Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Motorvoertuigen Taxaties Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Motorvoertuigen Taxaties Nederland heeft hier geen invloed op.

Motorvoertuigen Taxaties Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via Motorvoertuigen Taxaties Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Motorvoertuigen Taxaties Nederland heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Motorvoertuigen Taxaties Nederland heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door Motorvoertuigen Taxaties Nederland uitgezet. Motorvoertuigen Taxaties Nederland maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mvtn.nl. Motorvoertuigen Taxaties Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Motorvoertuigen Taxaties Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Motorvoertuigen Taxaties Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Motorvoertuigen Taxaties Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Motorvoertuigen Taxaties Nederland op via info@mvtn.nl.

www.motorvoertuigentaxatiesnederland.nl is een website van Motorvoertuigen Taxaties Nederland.

Motorvoertuigen Taxaties Nederland is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Berkenlaan 5a 8181 NP Heerde
Telefoon: 06-51389342
E-mailadres: info@mvtn.nl