Taxaties

Wij zijn taxateurs van Oldtimers, youngtimers, andere bijzondere motorvoertuigen en campers.  Dit kunnen twee-, vier- en meer-wielige zijn waarvoor wij deskundige taxatierapporten opstellen. De taxaties geschieden meestal op verzoek van uw verzekeraar, volgens de polisvoorwaarden en geregeld in het BW onder art. 7-960.

WEV taxaties (Waarde Economisch Verkeer) vinden plaats op verzoek van uw accountant ten behoeve van een in de boekhouding op te nemen waardering van het motorvoertuig. De WEV taxatie is ook noodzakelijk om de waarde ten behoeve van de fiscale bijtelling te bepalen (youngtimer regeling). Deze taxatie is beslist géén technische keuring en kan daarom nooit als zodanig worden geïnterpreteerd en houdt géén enkele garantie in tot het realiseren van een inruilwaarde en/of verkoopprijs.

De taxatie vindt bij de opdrachtgever plaats of bij ons op locatie. De vergoeding hiervoor wordt dan ook op de situatie en het specifieke motorvoertuig afgestemd. De waardering van het voertuig geschiedt volgens de richtlijnen van de RETM vastgestelde norm en de rapportage voldoet aan de eisen van de FEHAC. (Dit laatste wordt vrijwel altijd door uw verzekeraar geëist)

De taxateurs Jeroen van den Broek en Christiaan de Klerk zijn ingeschreven bij het Register Experts en Taxateurs Motorvoertuigen en zijn als taxateur notarieel beëdigd.

Bemiddeling en aankoopadvies

Voor de liefhebber en/of toekomstig bezitter van een klassieker, oldtimer en youngtimer kunnen wij als bemiddelaar optreden. Wij vergemakkelijken uw aankoop bij de geselecteerde aanbieders van de voertuigen van uw keuze. Met onze kennis en ervaring kunnen wij garant staan voor een gedegen keuze van het door u uitgekozen object. De prijs-/kwaliteitsverhouding wordt zo het beste nagestreefd en geborgd.

U heeft zelf weinig tijd en/of know how, het zoekwerk door ons bespaart u veel tijd en onze expertise levert u ook vaak financieel voordeel op. Deze dienst is vanzelfsprekend ook te leveren voor een door u aan te schaffen/leasen hedendaagse auto voor uw werk of privé. 

Van te voren inventariseren wij vanzelfsprekend uw wensen en spreken op basis daarvan een vergoeding af.

Op de uitgevoerde inspecties en taxaties, de gehanteerde methodiek, de meetresultaten en foto-opnamen zijn de rechten voorbehouden aan Motorvoertuigen Taxaties Nederland. Op alle transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier: download

Direct een afspraak maken

Scroll naar boven